تمام سرویس ها و خدمات ارائه شده در این وبسایت مختص به اعضا باشگاه طلایی کاراته می‌باشد.

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

 1. مؤسسه: مؤسسه پیشتازان علوم ورزش ایرانیان که نسبت به ارائه خدمات باشگاه طلایی کاراته اقدام می‌کند.
 2. باشگاه: تارنمای باشگاه طلایی کاراته که توسط مؤسسه به منظور ارائه خدمات تخصصی ایجاد شده است.
 3. کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق اینترنت به تارنمای باشگاه متصل و از خدمات نرم افزاری باشگاه بهرمند می‌شود.
 4. حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات باشگاه در تارنمای باشگاه ایجاد کرده‌اند.
 5. اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات باشگاه دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
 6. اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار باشگاه قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات باشگاه در اختیار مؤسسه قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به خدمات اعم از زمان دوره آموزشی، موقعیت مکانی و …
 7. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی.

ماده ۲ – حساب کاربری

1-کاربران با ثبت نام در باشگاه و همچنین با هر بار استفاده از خدمات باشگاه می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری باشگاه را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از تارنما به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

2- برای استفاده از خدمات باشگاه لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در تارنما بسازد. برای استفاده از خدمات باشگاه کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس محل سکونت و آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در تارنمای باشگاه ثبت کند.

3- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در تارنما وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، مؤسسه مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

4- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبت نام در تارنما باشگاه اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و مؤسسه به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

5- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر بنا به مورد در تارنما داشته باشد. در صورتی که مؤسسه اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مؤسسه مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

6-مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در تارنما یا سایر خدمات مربوط به باشگاه انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت نفرات غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات باشگاه استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر می‌باشد.

7- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع مؤسسه برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به مؤسسه انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

8-کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات باشگاه متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

9- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار مؤسسه قرار ندهد، مؤسسه می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

10- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص مؤسسه، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی مؤسسه خواهد بود. در غیر این صورت مؤسسه می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳ – استفاده از باشگاه

 1. کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات باشگاه از استعمال دخانیات امتناع کنند.
 2. با استفاده از خدمات باشگاه کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از باشگاه برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، همراه داشته باشند.
 3. کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات باشگاه به صورتی که به باشگاه یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات باشگاه در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع مؤسسه اقدام نمایند، مؤسسه ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
 4. کاربران می‌پذیرند که مؤسسه ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی مؤسسه با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
 5. مؤسسه ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر  ارائه کند که با وارد کردن این کدها در تارنما، یا درصدی از هزینۀ سرویس کاسته یا درصدی از هزینۀ سرویس پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در تارنما باشگاه اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید مؤسسه بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
 6. کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر مؤسسه در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه مؤسسه رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
 7. کاربر  می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که مؤسسه در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات باشگاه قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 8. کاربر  می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سرویس به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که مؤسسه برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر دریافت نمی‌کند، این حق برای مؤسسه محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که مؤسسه تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
 9. مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات باشگاه به عهدۀ کاربران است.
 10. با استفاده از خدمات باشگاه کاربران می‌پذیرند که در حین سرویس، باشگاه را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
 11. کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از خدمات باشگاه هستند.
 12. کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی باشگاه را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
 13. خدمات باشگاه ممکن است با مشارکت خدمات مؤسسه‌های دیگری ارائه شود که مؤسسه باشگاه کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و باشگاه مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این مؤسسه‌ها ندارد.
 14. از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر، کاربرانی به غیر از صاحب حساب کاربری از خدمات باشگاه استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر و مؤسسه متوجه کاربر صاحب حساب کاربری می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و استفاده کنندگان مربوطه نسبت به مؤسسه دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت

1-کاربر  می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به مؤسسه می‌پردازد وجود ندارد.

2- کاربر  می‌پذیرد هزینۀ سرویس از طرف مؤسسه مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر  مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی مؤسسه می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات، به مؤسسه اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ مؤسسه را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

3- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط باشگاه مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری باشگاه و پرداخت اینترنتی

4- کاربران می‌پذیرند هزینۀ سرویس ارائه و اعلام شده از سوی مؤسسه، ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی مؤسسه بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید مؤسسه تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.

5- کاربر  می‌پذیرد که باید هزینۀ سرویس را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در تارنمای باشگاه جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به مؤسسه پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در تارنمای باشگاه یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر  همچنان موظف به پرداخت هزینۀ سرویس خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر  با مرکز تماس مؤسسه با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر  به هر دلیلی از جمله مشکلات تارنما پرداخت را انجام نداده باشد، مؤسسه حق دارد مبلغ سرویس را از اعتبار کاربر  در باشگاه کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.

6-کاربر  می‌پذیرد هیچوقت درخواست سرویس ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات باشگاه را داشته باشد. کاربر  اگر پس از ارسال درخواست سرویس و پذیرش درخواست توسط موسسه ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده برای ارائه سرویس در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا مؤسسه مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

7-کاربر می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در محل ارائه سرویس در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تأمین هزینه‌های مربوط به تعویض، تعمیر، شست و شو و غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی مؤسسه حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب باشگاه کاربر کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد مؤسسه به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، مؤسسه مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر  اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربران دیگر یا پرسنل موسسه نماید ،حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود و … برای مؤسسه محفوظ خواهد بود.

8-در صورتی که در زمان برگزاری مسابقه یا سمینار و … اطمینان حاصل شود که اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نادرست می باشد  باشگاه اختیار ممانعت از شرکت نمودن ثبت نام کننده در رویداد را خواهد داشت و کاربر حق هرگونه اعتراض را از خود نفی می نماید و هزینه پرداخت شده غیر قابل عودت می باشد.

9- در صورتی که کاربر به هر دلیلی در زمان تعیین شده جهت برگزاری رویداد حضور نداشته باشد،  وجه دریافتی در هنگام ثبت نام عودت داده نخواهد شد و قابل انتقال به رویداد دیگری نمی باشد.

ماده ۵ – مسئولیت باشگاه

1-مؤسسه با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس (بین ساعت 9:00 الی 17:00 به جز روزهای تعطیل)، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات باشگاه بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

2-مؤسسه با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران  در انتهای سرویس تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

3- مؤسسه تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

4-تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد مؤسسه محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، مؤسسه مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

5- چنانچه هر یک از کاربران باشگاه در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس در ساعات اداری و واحد رسیدگی به شکایات باشگاه مطرح و مؤسسه پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

6- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات باشگاه  همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط باشگاه در تارنما قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات باشگاه آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق تارنما امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

ماده ۶ – مسئولیت کاربران

1- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سرویس) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و مؤسسه می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی مؤسسه به عمل آورد.

2- هر گونه اقدامی از سوی کاربر  که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های مؤسسه شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر هم‌راه را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

ماده 7 – موارد فنی

1- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزار و تارنما باشگاه شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

2- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات باشگاه را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در تارنما باشگاه یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

3- کاربران حق ندارند تارنما یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

4-کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ باشگاه یا سامانه‌های مرتبط با باشگاه انجام دهند.

ماده ۸ – محتوای تولید شده توسط کاربران

مؤسسه ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به باشگاه کاربران این حق را به باشگاه می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین مؤسسه مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

ماده ۹- قطع خدمات

مؤسسه در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر می‌تواند برای مؤسسه یا سایر کاربران خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات باشگاه را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۰ – توافق از راه دور

1- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به مؤسسه، از طریق سامانه باشگاه بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

2- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده ها و  پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

3- کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف مؤسسه به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به عدم امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

4- کاربران با عضویت در خدمات باشگاه قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

ماده ۱۱ – تصدیقات قراردادی

کاربر  در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات مؤسسه به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می‌نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به مؤسسه و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، مؤسسه محق می‌باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد مؤسسه بلامانع می‌باشد .

مربیان