خدمات عمومی

خدمات عمومی

اعضای باشگاه با ارائه کارت عضویت خود از خدمات عمومی اعلام شده در این بخش از تخفیف ویژه در زمان خرید برخوردار خواهند شد.
اطلاعات مراکز تحت قرارداد به صورت مداوم در حال به روز رسانی می باشند لذا جهت اطلاع از آخرین مراکز اضافه شده به تارنما مراجعه فرمایید