بیمه تکمیلی حوادث ورزشی

بیمه تکمیلی حوادث ورزشی

با توجه به خطرات احتمالی فعالیتهای ورزشی، پوشش بیمه ای ورزشکاران همواره یکی از نگرانی ها و دلمشغولی های افراد بوده است. بخشی از این نگرانی ها از طریق کارت خدمات بیمه اجباری صادره از سوی فدراسیون پزشکی-ورزشی برای ورزشکاران فعال در کلیه اماکن ورزشی سطح کشور پوشش داده شده است. باشگاه طلایی کاراته طی قراردادی اختصاصی با شرکت بیمه دانا (یکی از 4 شرکت بیمه برتر از لحاظ کیفیت خدمات و تعداد شعب در سراسر کشور) با خرید سرویس بیمه حوادث غیر ورزشی برای کلیه اعضای زیر 80 سال باشگاه، خلاء موجود در پوشش های بیمه حوادث ورزشکاران را بطور کامل پر کرده است و با جبران خسارات ناشی از حوادث غیر ورزشی نیز می تواند به نحو شایسته و با سقف محدود، کمک حال خسارت دیدگان باشد.

هر یک از اعضای باشگاه طلایی کاراته با در اختیار داشتن کارت عضویت معتبر می تواند از خدمات بیمه تنها برای خودش استفاده نماید. اعضای دیگر خانواده جهت بهره مندی از خدمات جانبی، بطور جداگانه ملزم به عضویت در باشگاه خواهند بود. لازم به ذکر است که برای یک سال حق بیمه حوادث غیر ورزشی پیشاپیش توسط باشگاه پرداخت شده است. برای اطلاع از جزئیات و نحوه استفاده از این خدمات با همکاران ما تماس بگیرید