کاربران محترم باشگاه طلایی در صورت وجود هرگونه مشکل در طی فرآیند ثبت نام و استفاده از خدمات باشگاه طلایی می‌توانید به فایل راهنما ی مربوطه مراجعه نمایید.

  • راهنمای فرآیند ثبت نام در نسخه موبایل

به جهت سهولت در فرآیند ثبت نام در باشگاه طلایی، کاربران عزیز می توانند از راهنمای ثبت نام استفاده کنند. لازم به ذکر است، راهنما‌ی زیر بر اساس نسخه موبایل تهیه شده است.

برای مشاهده راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

  • راهنمای استفاده از سامانه در نسخه موبایل

راهنمای زیر با هدف آموزش نحوه ی استفاده از سامانه باشگاه طلایی تهیه شده است. در صورت وجود هرگونه ابهام در بخش های مختلف پروفایل شخصی خود می توانید از راهنمای مذکور استفاده کنید.

برای مشاهده راهنمای استفاده اینجا کلیک کنید.